Skip to content

Leerstijlen en meervoudige intelligentie in profiel Mahara

maart 22, 2011De ‘My Learning’ plugin voor Mahara bestaat uit twee vragenlijsten die een beeld geven over jouw persoon als lerende.

De eerste vragenlijst geeft een beeld van jouw leerstijlen. Want iedereen leert het best op z’n eigen specifieke manier. In deze plugin is gewerkt met de leerstijlen die zijn gebaseerd op het Fleming’s VARK model. De afkorting VARK staat hierbij voor Visual Aural Read/Write Kinesthetic. In dit model zijn de leerstijlen te verdelen in auditieve en visuele voorkeuren:

 • Visuele (denken in afbeeldingen, diagrammen, hand-outs, etc.)
 • Auditieve (luisteren, discussiëren)
 • Lezen/Schrijven (zelf opschrijven na lezen)
 • Kinesthetic (beweging, gebaren maken, experimenteren, voelen)

De andere vragenlijst geeft inzicht in de mate waarop je scoort in de verschillende intelligenties. Waar wij meestal denken aan één intelligentie, namelijk de cognitie, heeft de Amerikaanse professor Howard Gardner acht intelligenties gedefinieerd, namelijk:

 1. Verbaal-Linguïstische intelligentie
  taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen
 2. Logisch-Mathematische intelligentie
  logisch denken, cijfers, experimenteren
 3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie
  tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
 4. Muzikaal-Ritmische intelligentie
  muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
 5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
  lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
 6. Naturalistische intelligentie
  dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 7. Interpersoonlijke intelligentie
  zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
 8. Intrapersoonlijke intelligentie
  eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Lees meer over meervoudige intelligentie.

Na de installatie van de plugin in Mahara, heb je in jouw eigen profiel een extra tabblad, genaamd ‘My Learning’. Het gebruik is makkelijk. Vul de vragenlijst in en je krijgt in grafiekjes meer inzicht in jouw eigen leren.

 

Over de auteur

Arnout Vree werkt sinds 2004 met Moodle en heeft zijn roots in het onderwijs. Hij is mede-oprichter en directeur van Avetica, geeft regelmatig trainingen en presentaties over Moodle en is voorzitter van de Ned-Moove. Arnout schrijft over de mogelijkheden van Moodle en ontwikkelingen op het gebied van ICT en leren. Soms met een kritische blik, maar altijd met de bedoeling dat online leren nog beter en leuk kan met het krachtige leerplatform Moodle. Volg hem op twitter via @ArnoutVree of op Google Plus.

Reacties

Er zijn geen reacties.

Geef een reactie

Required

Required

Optional


drie + = 9

Bijdragen aan Moodle

Lijkt het jou wat om met ons mee te bloggen over Moodle? We zoeken enthousiaste bloggers die ons helpen de laatste nieuwtjes en praktijksituaties over Moodle op Moodlefacts te plaatsen. Interesse?

Lees meer hoe je kan bijdragen aan Moodle.


Over Moodlefacts

Moodlefacts wil het gebruik van Moodle in Nederland en België bevorderen met informatie en inspiratie over het meest gebruikte open source LMS ter wereld.

Lees meer over dit initiatief van Avetica.

Avetica, Moodle expert